RAYPATH ATESTY & CERTYFIKATY

Firma Raypath dba o to by wszelkie produkty trafiające do naszych Klientów były wyprodukowane zgodnie z Polskimi i Europejskimi standardami. W związku z powyższym nie tylko od siebie, ale również od naszych dostawców wymagamy spełnienia tego warunku. Potwierdzają to ATESTY i CERTYFIKATY jakie posiada firma Raypath.

raypath atesty certyfikaty
raypath atesty certyfikaty
raypath atesty certyfikaty

BADANIA LABORATORYJNE


  • Testy dermatologiczne dowiodły, że – używając przedmiotów z technologią Nanosrebra – są spełnione wymagania odnośnie bezpieczeństwa dla zdrowie (zg. z us. o kosmetykach, Dz.U. z 2001, nr 42, poz.473, art. 11 ust.1 pkt.4)
  • Badania przeprowadzone w kilku ośrodkach naukowych (Uniwersytet Jagielloński – Katedra Mikrobiologii Collegium Medicum w Krakowie, POCh Gliwice, Laboratorium Mikrobiologiczne JARS z niemiecką akredytacją DACH) jednoznacznie wskazują na bardzo dobrą skuteczność niszczenia patogenów, w następstwie używania Techniki Czyszczenia Nano Silver Technology.
  • Metody badawcze prowadzono zgodnie z normami: AATCC 100-2004 i PN-ISO 18593:2005. Są one zaakceptowane przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

RAYPATH ATESTY & CERTYFIKATY